Εκπαιδευτικο υλικό από την εκπαιδευτικό Πατούνα

Επιλέξτε το θέμα που επιθυμείτε από τον παρακάτω πίνακα

 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Β΄ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αδίδακτα κείμενα για εξάσκηση.docx
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αριστοτέλη μετάφραση ενοτήτων.docx
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΧΟΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ-HN.docx
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΧΟΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ-POLITIKA.docx
ερωτήσεις ενοτήτων πολιτείας.doc
ερωτήσεις ενοτήτων HN Αριστοτέλη.doc
ερωτήσειςενοτ. πολιτικών Αριστοτέλη.doc
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ.doc
ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ - Γ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.docx
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ -ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ.docx
ΠΛΑΤΩΝΑ-ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ΄ Λυκείου.docx
SXOLIKH Μτφρ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 2-6.docx