Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομέ- νων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Δημοσιεύθηκε στην ΜΑΘΗΤΕΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.