Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Ως γνωστόν το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων δεν διαθέτει δική του ιστοσελίδα και για οιαδήποτε ανακοίνωση χρησιμοποιεί την επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που θα ήθελε να επικοινωνεί με τους γονείς με πλέον άμεσο τρόπο πχ για διάφορα θέματα ή δράσεις. Για το λόγο αυτό επιθυμεί, με την σύμφωνη γνώμη των γονέων,  να έχει στη διάθεσή του τις διευθύνσεις e-mail ενός (ή και των δυο) γονέα όπως αυτά τηρούνται στο αρχείο του σχολείου.

Εφόσον συμφωνείτε με την ανωτέρω πρόταση παρακαλούμε απαντήστε στο παρακάτω  e-mail αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο του μαθητού/τριας.

mailto: DS9oLyceumPiraeus@gmail.com

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                                               Η Γταμμαέας

Πούλος Αδριανός                                                                 Κωνσταντίνα Στρατηγού

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.