ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ COSCO

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, πως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το ίδρυμα «Cosco Shipping Charity Foundation” συνεργάζονται στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υλοποιούν το πρόγραμμα «Children Included», από το Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Αύγουστο 2020, με σκοπό την υποστήριξη μαθητών (6-18 ετών) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες, απειλούμενες με κοινωνικό αποκλεισμό.

Η διμερής αυτή συνεργασία στοχεύει στη βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, στην τόνωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης, στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας και του ομαδικού πνεύματος και περιλαμβάνει τρεις (3) άξονες δράσεων:

  • Την κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας για τη διαδικασία των Πανελληνίων εξετάσεων με τη μορφή της υποτροφίας σε ογδόντα (80) μαθητές της Γ Λυκείου, στην περιοχή του Πειραιά (Πέραμα, Κερατσίνι, Δραπετσώνα & Σαλαμίνα) σε συνεργασία με τα Δημόσια Λύκεια
  • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση τριάντα (30) εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και δημιουργικών δράσεων, οι οποίες απευθύνονται σε 2.100 παιδιά Δημοτικών & Γυμνασίων στον Πειραιά (Πέραμα, Κερατσίνι, Δραπετσώνα & Σαλαμίνα) και την Αθήνα (Σεπόλια, Ακαδημία Πλάτωνος, Κολωνός) οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τις σχολικές δομές
  • Τη διοργάνωση μίας μεγάλης εκδήλωσης στο τέλος του προγράμματος, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, εκπροσώπους φορέων) των προαναφερθέντων δράσεων από όλες τις περιοχές υλοποίησης, τόσο από την περιοχή του Πειραιά (Πέραμα, Κερατσίνι, Δραπετσώνα & Σαλαμίνα), όσο και από περιοχές της Αθήνας (Σεπόλια, Ακαδημία Πλάτωνος, Κολωνός)

Σε ότι αφορά στην οικονομική υποστήριξη των μαθητών της Γ Λυκείου, οι προϋποθέσεις ένταξης των υποψηφίων στο πρόγραμμα είναι:

  • Μαθητές που έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας στην Β’ Λυκείου 15 και άνω
  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για οικογένειες με δύο (2) παιδιά, ορίζεται στο ποσό των 13.000 ευρώ
  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για μονογονεϊκές οικογένειες με τρία και περισσότερα παιδιά και για οικογένειες άνω των τριών παιδιών, ορίζεται στο ποσό των 15.000
  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για οικογένειες με κοινωνικά προβλήματα, ορίζεται στο ποσό των 16.000 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση που θα καταθέσουν θα πρέπει να προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας και τον έλεγχο ή άλλο δικαιολογητικό από το σχολείο που να αποδεικνύει τον μέσο όρο βαθμολογίας που συγκέντρωσαν την προηγούμενη χρονιά, καθώς και στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την ευαλωτότητα της οικογένειας, (π.χ. γνωματεύσεις για ασθένεια, πιστοποιητικό ανεργίας κ.α.).

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή του ΕΕΣ και προτεραιότητα θα δοθεί στους έχοντες όσο το δυνατόν υψηλότερη βαθμολογία, χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και λοιπά στοιχεία αποδεικνυόμενης ευαλωτότητας της

οικογένειας, (π.χ. γνωματεύσεις για ασθένεια, πιστοποιητικό ανεργίας κ.α.).

Ως εκ τούτου θα σας παρακαλούσαμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους μαθητές σας ώστε να λάβουν μέρος.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ, Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.